FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Науково-методична проблемна тема:

Впровадження прогресивних технологій навчання як засіб формування ключових компетентностей учнів

Етапи впровадження науково -методичної проблемної теми

І етап. Аналітико-діагностичний (2014-2015н.р.)

1. Вивчення наукової, педагогічної, методичної літератури .

2. Складання картотеки наявної літератури з проблемної теми.

3. Вивчення головного завдання і напрямків освіти.

4. Діагностика наукової, теоретичної та методичної підготовки вчителя.

5. Аналіз кадрового забезпечення.

ІІ етап. Проектний (2015-2016н. р.)

1. Моделювання особистісно розвивальної системи методичної роботи школи.

2. Відмова від інформативної моделі викладання. Мотиваційне забезпечення освіти.

3. Нестандартні прийоми планування навчально-виховного процесу;

ІІІ етап. Організаційний (2016-2017н.р.)

1. Нестандартні форми й методи навчання та виховання, їх поєднання й результативність;

2.Відпрацювання та впровадження проблемних ситуацій в процесі навчання і виховання.

3. З'ясування доцільності використання інтерактивної технології на уроках.

ІVетап. Узагальнюючий (2017-2018н.р.)

1. Відпрацювання, вивчення результативності та ефективності впровадження діючої моделі розвивального навчання в педагогічну практику через методичні форми різної спрямованості.

2. Аналіз вивчення динаміки особистісних переорієнтацій педагогів.

3. Вивчення набутого педагогічного досвіду.

V етап. Аналітичний (2018-2019н.р.)

1. Моніторинг ефективності роботи педагогічного колективу .

2. Узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

Кiлькiсть переглядiв: 230